ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Projectcoördinator (standplaats: Haastrecht)

10 december 2018

MBO-4/HBO techniek

De projectcoördinator draagt zorg voor een optimale organisatorische voorbereiding, aansturing en begeleiding van projecten.

 • Is verantwoordelijk voor excellente service voor de klant.
 • Controleert leveranciers en onderaannemers op prestaties binnen het gewenste kader (werk, product en keten).
 • Stelt in overleg met de technicus de planning op, stemt deze af met de bedrijfsleider en bewaakt de voortgang.
 • Is verantwoordelijk voor de integrale resourceplanning waarmee wordt bewaakt dat alle capaciteit optimaal is ingezet.
 • Informeert de bedrijfsleider tijdig in het geval van problemen en helpt bij het vinden van oplossingen.
 • Controleert en distribueert documenten en tekeningen.
 • Draagt zorg voor een zodanige voorbereiding van het project/werk dat de uitvoering dit effectief en efficiënt kan uitvoeren.
 • Overlegt met klanten, onderaannemers en leveranciers en stemt zaken op elkaar af.
 • Is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van projecten.
 • Stelt inkoopcontracten op.
 • Stelt in overleg met de bedrijfsleider werkbegrotingen op.
 • Rapporteert periodiek de financiële status van de projecten aan de bedrijfsleider (inkoop, ureninzet, facturatie, etc.).
 • Bestelt materieel/materialen conform planning en in samenspraak met de Technicus en beheert bijbehorende documenten en certificaten van de door hem uitgerekende werken.
 • Selecteert, verzamelt, verzend, controleert, rubriceert en vergelijkt na ontvangst prijsinformatie over materialen en diensten, die als kosteninformatie in de begroting kunnen worden ingevoerd.
 • Beheert materieel en meetmiddelen en controleert binnenkomende materialen.
 • Beoordeelt bestekken en tekeningen in samenwerking met de technicus.

Competenties:

 • Communiceren
 • Plannen
 • Organiseren
 • Voortgang bewaken
 • Resultaatgerichtheid

Stuur je motivitatiebrief met CV naar cynthia.dekoning@compass.nl.