Een belangrijke conclusie uit de Open Leeromgeving voor circulaire bruggen en viaducten is dat circulariteit van ons vergt om de hele keten mee te nemen in een paradigma shift. Er is veel kennis, maar versnippert.

Als vervolg op de Open Leeromgeving willen wij met veel partijen van binnen én buiten onze sector inzicht ontwikkelen in waar de kansen en ook de belemmeringen liggen. Dat gaan wij doen door circulaire oplossingen te simuleren via een serious game! Door de toekomst te simuleren, willen we antwoorden krijgen op de vragen van vandaag.

Welke data is relevant om de restlevensduur te bepalen bij hergebruik van een brug? Welke informatie heb je van welke partner nodig in de totale keten bij circulaire oplossingen? Wat is de impact van mijn keuze op het onderhoud van een object? Welke informatie moet een materialenpaspoort of materialen CV bevatten?

Rijkswaterstaat, DHM infra en Compass nodigen je uit om deze serious game met ons mee te ontwikkelen. Wij zijn nu al enthousiast over de mooie eerste inzichten!

Meer weten? Stuur een van ons een bericht.

Frederieke Knopperts
Bart Henzen
Ruben van Ardenne

#seriousgame #openleeromgeving #circulariteit #circulairbouwen #materialenpaspoort #DHM #Rijkswaterstaat #Compass