Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 meter boven NAP aan. Compass realiseerde het glasvezelnetwerk van de Maeslantkering.