Hoe bouw je viaducten en bruggen nu circulair? En kan er uiteindelijk een SBIR (Small Business Innovation Research)-uitvraag worden gedaan? Deze en meer vragen stonden in 2019 centraal bij de zogeheten ‘Open Leeromgeving circulaire viaducten en bruggen’. Compass was een actieve deelnemer aan dit initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat, dat vanaf 2030 volledig circulair wil werken.

Enorme renovatieopgave

“In Nederland moeten zo’n 40.000 bruggen en viaducten worden gerenoveerd,” vertelt Ruben van Ardenne, manager Strategie en Innovatie bij Compass. “Enerzijds een enorme opgave, anderzijds een enorme kans om dit op een innovatieve, circulaire manier aan te pakken.” Daarom stortten 60 marktpartijen, overheden en kennisinstellingen zich tijdens de Open Leeromgeving van maart tot november 2019 op dit onderwerp. Kennis delen en kansen ontdekken stonden daarbij centraal.

Technologie en data

Om voldoende diepgang in het onderwerp te krijgen, werd tijdens de leeromgeving gewerkt met themalijnen. Compass was samen met TNO ‘thematrekker’ van de leerlijn ‘Technologie en data’. Van Ardenne: “Daarbij hebben we gekeken wat de rol is van technologie en data bij het circulair bouwen van viaducten en bruggen.” Belangrijkste uitkomst: de technologie ís er al of komt er snel aan, maar met name de rol van data is cruciaal. “Wij hebben gezien dat kennis versnipperd aanwezig is. Het gaat met name om het ontdekken welke data de keten nodig heeft om in beweging te komen. Kortom, als je weet wat je moet weten, weet je wat je moet meten”.

Data cruciaal bij bepalen resterende levensduur

Van Ardenne geeft een voorbeeld van de rol die data kunnen spelen. “Om te bepalen wat de restwaarde is van bijvoorbeeld een betonnen ligger, is veel informatie van belang. Hoe intensief is het gebruik geweest? Is er ooit brand geweest? Is er veel zout gestrooid? Reden er veel vrachtwagens over? En ga zo maar door. Data zijn essentieel bij het beantwoorden van dergelijke vragen.”

SBIR-uitvraag

De Open Leeromgeving heeft niet alleen tot tal van inzichten en kennisdeling geleid, maar ook tot een SBIR-uitvraag. Rijkswaterstaat wil als vervolg op de Open Leeromgeving bedrijven namelijk actief steunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van innovaties. Om zo het aantal oplossingen voor circulair bouwen te vergroten en het geheel te versnellen. De SBIR-regeling helpt daarbij. Deze regeling geeft allerlei marktpartijen de kans hun innovatievermogen te tonen.