ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

CO2-PRESTATIELADDER

ISO_9001_COL_non-embedded

De wereld verandert snel. Technologische en economische ontwikkelingen vragen van bedrijven om continu de hoogste kwaliteit te leveren en tegelijkertijd snel aan te passen aan de markt. Compass wil één van de koplopers zijn in deze nieuwe economie en tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor de generaties na ons.

Met behulp van de CO2-Prestatieladder werken we daarom aan de reductie van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten is veel winst te behalen in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Lees hier meer algemene informatie van SKAO over de CO2-Prestatieladder.

Compass heeft het CO2-bewust certificaat niveau 5 behaald.

DOCUMENTEN

We rijden zoveel mogelijk elektrisch. Collega’s liggen wakker hoe ze de ‘zuinig rijden competitie’ dit jaar nou ook eens kunnen winnen. We werken met leveranciers die duurzaam denken en werken.

Ons gezond verstand bracht ons een eind, maar door te werken volgens niveau 5 van de CO2-Prestatieladder komen we nog verder.

Hiernaast vindt u de documenten die horen bij niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. De oude documenten vindt u terug in ons archief.