ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Reductie CO2-uitstoot

18 mei 2015

Compass reduceert komende 5 jaar de CO2-uitstoot met 10% – Overheidspartijen belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Compass wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Om dit te realiseren berekent Compass jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

 

CO2 uitstoot in 2014 van Compass

 

Compass heeft de ambitie om de CO2-uitstoot de komende vijf jaar te laten dalen met 10% ten opzichte van 2014. Met behulp van de CO2-prestatieladder werken we, zoveel mogelijk samen met alle belanghebbenden, aan de CO2-reductie van onze organisatie.

Compass stoot in 2020 10% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2014. Om deze doelstelling te realiseren heeft Compass het volgende pakket maatregelen opgesteld:

  • Overstappen naar groene stroom;
  • Zuinig rijden competitie uitbreiden met rijgedrag;
  • Zuinig rijden competitie uitbreiden met carpoolen.

Zuinig rijden competitie
Het grootste aandeel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het woon-werkverkeer (57%). Onze ‘Competitie Rij- en Tankgedrag’ speelt hierop in. Sinds enkele jaren wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan de collega’s die het zuinigst rijden. Deze competitie zorgt ervoor dat de discussie levendig blijft en dat collega’s elkaar uitdagen om nóg zuiniger te rijden.

Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zorg voor de juiste bandenspanning;
  • Ga bewust om met energie, zet je pc of de verlichting uit.

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Ideeën worden centraal verzameld door het bedrijfsbureau. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.