ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Glasvezel stuwensemble

22 mei 2014

Compass ontwerpt en realiseert de glasvezel-aansluiting van het stuwensemble op het RWS netwerk

Stuwensemble op afstand bestuurbaar
Compass verzorgt het ontwerp en de aanleg van het glasvezelnetwerk tussen de stuwcomplexen van Hagestein, Amerongen en Driel. De kennis die Compass heeft van het Rijkswaterstaat glasvezelnetwerk zorgt ervoor dat Compass een zo efficiënt mogelijk tracé kan realiseren wat betreft de kosten, de planning en het materiaal.

Met behulp van dit glasvezelnetwerk zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de toekomst vanaf één centrale locatie kunnen worden bediend. Het bedienen op afstand van de stuwcomplexen levert een efficiëntere inzet van het personeel op. 

Tracéstudie en ontwerp
Vóór de uitvoering heeft Compass een tracéstudie gedaan om te komen tot de optimale route naar de dichtstbijzijnde rijkswegen. Zo wordt de stuw bij Hagestein aangesloten op de bestaande glasvezel verbindingen langs de A27 en de stuw bij Driel op verbindingen langs de A50. De stuw bij Amerongen wordt langs het Amsterdam Rijnkanaal richting de Prins Bernardsluizen ontsloten op een nieuw aan te leggen tracé langs de A15 welke aansluit op het knooppunt Deil.

Bij het ontwerp stond omgevingsmanagement centraal. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis die Compass heeft op het gebied van trajecten waarbij meerdere grondeigenaren betrokken zijn. Inmiddels zijn alle vergunningen rond. De zaken rondom ecologie en archeologie zijn afgestemd en is Compass gestart met de aanleg.

Functie stuwensemble
Het stuwensemble Nederrijn en Lek draagt door het reguleren van het waterpeil bij aan voldoende drinkwater in Nederland en een vlotte en veilige scheepvaart. Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: bij Hagestein, Amerongen en Driel. Met deze stuwen voert Rijkswaterstaat de volgende watermanagement taken uit;

  • het reguleren van het waterpeil voor een goede bevaarbaarheid van de grote rivieren;
  • zorgen voor een vlotte en veilige scheepvaart op de Nederrijn en Lek;
  • zorgen voor voldoende zoetwater in onder meer het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland.

Lees meer over de renovatie van de stuwen op de website van Rijkswaterstaat.