ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

CO2 reductie in de keten

17 augustus 2015

Compass heeft een ketenanalyse uit laten voeren met betrekking tot diverse activiteiten voor een project voor het plaatsen van DRIP’s. Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt berekend van de gehele keten.

Het doel van de ketenanalyse is om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot in de keten en vervolgens een doelstelling en maatregelen te bepalen die bijdragen aan reductie.

CO2-Prestatieladder

Compass heeft de volgende doelstelling vastgesteld naar aanleiding van de ketenanalyse: Compass wil in 2020 ten opzichte van 2014 5% minder CO2 uitstoten binnen de keten van het plaatsen van DRIP’s.

Compass heeft in het eerste kwartaal van 2015 ook haar CO2-footprint berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Zie figuur.

 

Uitstoot in de keten

Compass heeft de ambitie om de CO2-uitstoot de komende vijf jaar te laten dalen met 10% ten opzichte van 2014. Met behulp van de CO2-Prestatieladder werken we, zoveel mogelijk samen met alle belanghebbenden, aan de CO2-reductie van onze organisatie.

DOELSTELLING

Compass stoot in 2020 10% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2014. Om deze doelstelling te realiseren heeft Compass het volgende pakket maatregelen opgesteld:

  • Overstappen naar groene stroom;
  • Zuinig rijden competitie uitbreiden met rijgedrag;
  • Zuinig rijden competitie uitbreiden met carpoolen.

INDIVIDUELE BIJDRAGE

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zorg voor de juiste bandenspanning;
  • Ga bewust om met energie, zet je pc of de verlichting uit.

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Deze ideeën worden centraal verzameld door het bedrijfsbureau. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.