ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

PROJECTEN INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS

Onze expertise toegepast in de praktijk

Verkeerssignalering A15/A16/A38

Compass heeft eind 2017 vanuit Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de bestaande verkeerssignalering A15/A16/A38 te vervangen. Deze opdracht omvat het vervangen van 120 onderstations voor wegkantstations en het vervangen van de bijbehorende detectorstations en circa 500 matrix signaalgevers. Verder worden de functionele koppelingen tussen de tunneltechnische installaties van de Drechttunnel vervangen en de functionele koppeling van het windwaarschuwingssysteem en MTM ter hoogte van knooppunt Ridderkerk vervangen. Om de verkeerssystemen te ontsluiten op het netwerk van Rijkswaterstaat wordt circa 30 kilometer nieuwe glasvezelinfrastructuur aangebracht.

We werken hierbij intensief samen met onze partners, waaronder Siemens. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren wordt de A16 in 2018 en 2019 verschillende weekeinden afgesloten.

Renovatie Maastunnel

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. Om te voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid zijn ook nieuwe installaties vereist. Compass realiseert het glasvezelnetwerk dat deze installaties aanstuurt.

In de tunnelwand zitten bestaande nissen. In deze nissen worden alle installaties opgenomen. Compass ontwierp een frame om in deze beperkte ruimte de installaties weg te werken en deze installaties toch toegankelijk houden voor  onderhoud.

In de Maastunnel worden verschillende werkzaamheden door verschillende partijen tegelijkertijd uitgevoerd in één tunnelbuis. Alle partijen zijn afhankelijk van elkaars voortgang. Een goede communicatie maakt het verschil om veilig te werken en een hoge kwaliteit werk af te leveren.

Verkeerssignalering A20

Een vlotte en veilige doorstroming van verkeerstromen. Daar draagt de ombouw van de verkeerssignalering op de A20 aan bij. Compass heeft op de A20 tussen het Terbregseplein en Nieuwerkerk a/d IJssel de oude verkeersignalering vervangen. Het hele proces, van ontwerp tot en met uitvoering, is gericht op zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker en natuurlijk een succesvolle systeemintegratie met foutloos werkende koppelingen naar andere systemen zoals de rotatiepanelen, detectielussen en het interface station met het gemaal t.h.v. het Cortlandt Viaduct.

AAA_9745

Compass realiseert P+R-borden

Compass realiseert op 8 nieuwe locaties P+R-clusterborden langs de Rijksweg en de Provinciale weg in de regio Rotterdam. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Een belangrijk onderdeel van deze geslaagde realisatie is het testproces. Zo is bij de controle van de tekstdisplays en de zogenoemde VVX-displays, die de ‘VOL’-, ‘VRIJ’- of ‘gesloten’-status aanduiden, ook de koppeling met de verkeerscentrale (MobiMaestro) van de Gemeente Rotterdam getest. Dit vond plaats bij Swarco Futurit (Oostenrijk) in samenwerking met Technolution. Vervolgens is bij het inbouwen van de displays in de blauwe borden (producent AGMI Traffic & Lightning) wederom de hele keten van verkeerscentrale naar de P+R-clusterborden getest. Tijdens deze test is gebruik gemaakt van de ‘live’-omgeving van de verkeerscentrale. Lees hier het hele artikel…

Een veilig Hellegatsplein

Op de A29/A59 heeft Compass voor het project Realisatie ITS van Rijkswaterstaat de verkeerssignalering deels vervangen en deels uitgebreid om veiligheid en doorstroming ter plaatse te verbeteren. Het werk is met bijbehorende brugkoppelingen (Haringvlietbrug en Volkerakbrug) inmiddels conform de eisen en wensen van onze opdrachtgever Rijkswaterstaat in bedrijf gesteld.

De uitdaging voor dit project was om in een dynamische omgeving, met een strakke planning, de hoogste kwaliteit te leveren en de uitvoering veilig en met zo min mogelijk hinder voor de automobilist te laten verlopen. Compass verzorgde het gehele traject van initiatie, ontwerp, uitvoering, testen en in bedrijfstellen. De aanpak van Compass? Het proces en de communicatielijnen zorgvuldig inrichten en samen met alle stakeholders het gemeenschappelijke doel vaststellen: eind 2017 een veilig Hellegatsplein!

_DSC0004

Beheer en Onderhoud

Compass voert voor verschillende opdrachtgevers beheer en onderhoud uit. Al in de ontwerpfase houdt Compass rekening met beheer en onderhoud en wordt gezocht naar de meest economische manier om te komen tot optimale betrouwbaarheid en absolute veiligheid van de mobiliteitssystemen. Bijvoorbeeld door de objecten makkelijk bereikbaar te maken of door de backoffice slim in te richten zodat de software een melding geeft vóórdat daadwerkelijk sprake is van een storing.

Met preventief onderhoud worden calamiteiten en storingen voorkomen en de beschikbaarheid verhoogt. De staat van het werk wordt periodiek opgenomen. Hardware en software worden gecheckt op beschadiging, slijtage, vandalisme en functionaliteit. Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch sprake van een storing, dan beschikt Compass over een 24/7 storingsploeg met intern opgeleide eigen monteurs. Zij zijn opgeleid om oorzaak van de storing snel te achterhalen en verhelpen.

Tunnel Technische Installatie A9

Rijkswaterstaat breidt de A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere, uit. Dat is nodig om deze economisch belangrijke regio goed bereikbaar te houden. Daarbij verbetert de 3 kilometer lange tunnel de leefbaarheid in de buurt. Het geluidsoverlast wordt door de tunnel beperkt en de luchtkwaliteit verbetert in de woonwijken langs de tunnel. Verder worden de stadsdelen in Zuidoost door een park op de tunnel verbonden. Met het leggen en aansluiten van de netwerkkabels draagt Compass bij aan het realiseren van de Tunnel Technische Installatie. De uitdaging in dit project is de korte doorlooptijd en de vele activiteiten rondom de werkplek. Daarom wordt de tunnel in stukken van steeds 50 meter gebouwd. De planning voor dit project is sterk afhankelijk van andere partijen en daarom moet de planning zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk worden uitgevoerd. Frequent overleg en heldere communicatie met onze opdrachtgever, aannemerscombinatie IXAS, is een must zodat we eventuele wijzigingen in uitvoering en/of planning vroegtijdig zien aankomen.

Verplaatsen verkeersysteem A12

De opdracht betreft het verplaatsen van een compleet verkeersysteem op een belangrijke en drukke verkeersader in de Randstad. Tijdens de uitvoering zijn minimale verkeershinder en een vlekkeloze transitie vereist om het verkeer op deze verkeersader ongestoord door te laten gaan.

Het verkeersysteem is 100 meter verplaatst op de A12 (Bleiswijk – Zoetermeer) richting Gouda. Een bijkomende uitdaging is de mogelijke aanwezigheid van NGE’s (bommen) uit de 2e wereldoorlog en een betonnen hogedruk hoofdwaterleiding van Dunea. Daarom is, voorafgaand aan de civiele werkzaamheden (zoals de gestuurde boring)  uitgebreid onderzoek gedaan en heeft Compass pro-actief de samenwerking gezocht met specialisten en het projectteam Bleizo.

VERKEERSSIGNALERING BENELUXTUNNEL

De verkeerssignalering in en rond de Beneluxtunnel (A4) is vernieuwd. Compass verzorgde het ontwerp, realiseerde de nieuwe verkeerssignalering en verwijderde de oude verkeerssignalering in de Beneluxtunnel.

De uitdaging is om tijdens de transitie van de oude naar de nieuwe installatie te zorgen dat de tunnel functioneel blijft en dat de verkeerssignalering foutloos blijft functioneren.

Kortom, door een juist ontwerp en doordachte ombouwstrategie zorgen we voor zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker en een kwalitatief hoog eindproduct.

Spitsstrook A12

Door verkeersknooppunten slim in te richten verbetert de doorstroming van het verkeer. Goed werkende spitsstroken dragen hieraan bij. Compass kreeg opdracht om een bestaande, onveilige en buiten gebruik gestelde spitsstrook weer functioneel te maken. Deze spitsstrook ligt tussen Gouda en Zoetermeer op de A12.

Compass heeft extra spitsstrookcamera’s geplaatst en de centrale besturingssystemen zijn vervangen. Samen met een verkeerskundige is een nieuwe indeling van 88 camera’s geconfigureerd. Tevens zijn de rotatiepanelen hersteld.

De spitsstrook is – voordat Compass deze opdracht kreeg – bijna een jaar buiten gebruik geweest. Dankzij de goede samenwerking met onze opdrachtgever is de spitsstrook inmiddels weer veilig open te stellen voor de weggebruiker.

Coöperatieve ITS corridor van Rijkswaterstaat

Compass is als projectmanager betrokken bij de ontwikkeling van de coöperatieve ITS corridor (Smart Mobility) van Rijkswaterstaat. Onderdeel hiervan is de dienst ‘waarschuwen bij wegwerkzaamheden’, deze waarschuwt automobilisten via een beveiligde WiFi-P verbinding voor wegwerkzaamheden. Informatie als de exacte plaats van de werkzaamheden en de beschikbare rijstroken, wordt via bakens langs de weg naar passerende voertuigen met een zogenaamde On Board Unit gestuurd. Momenteel wordt een reeks van praktijktesten uitgevoerd.

Lees meer

FOTOBORDEN MET HOOGTEDETECTIE VOOR DE VELSERTUNNEL

Bijna 30 keer per dag rijden vrachtautochauffeurs met een te hoog voertuig een lage tunnel in (bron: RWS). Dit leidt tot onnodig veel vertragingen en (financiële) schade.

Bij de Velsertunnel komt dit ook regelmatig voor. Als oplossing heeft Compass (in opdracht van Ooms/Strukton) fotoborden met hoogtedetectie geplaatst bij de beide ingangen van de Velsertunnel. De beelden zijn gekoppeld aan de verkeerscentrale.

Lees het artikel van Gatso

INTERACTIEVE ZEBRAPADEN OP DE COOLSINGEL

De Coolsingel is de bekendste en drukste straat van Rotterdam. Winkelend en werkend publiek maakt overdag en ’s nachts intensief gebruik van de zebrapaden. Ondanks de aanwezige zebrapaden blijft het aantal ongelukken met voetgangers té hoog. De gemeente Rotterdam zocht dan ook een oplossing om automobilisten beter te attenderen op de voetgangers. Compass ontwierp daarom interactieve zebrapaden en verzorgde de aanleg van tien van deze interactieve zebrapaden op de Coolsingel. Wanneer een voetganger het zebrapad nadert, gaat de LED-verlichting in de oversteekborden en in het wegdek knipperen.

De zebrapaden zijn ‘geopend’ door de wethouder onder grote belangstelling van de (landelijke) pers.

Interactieve zebrapaden in werking

COMPASS VERWIJDERT TELPUNTKASTEN

Het BasisInformatie–meetnet van Rijkswaterstaat bevat telpuntkasten om het verkeer dat over de Nederlandse rijkswegen rijdt te monitoren. Met behulp van detectielussen in iedere rijstrook worden statistische gegevens verzameld en gebruikt voor planstudies. Denk aan gegevens over fijnstof en geluidshinder. Compass heeft de sterk verouderde telpuntkasten met bijbehorende elektrische installaties veiliggesteld of verwijderd. De veiliggestelde telpunten zijn klaar voor de benodigde aanpassingen naar de actuele geldende normen. De uitdaging van dit relatief kleine project zit in de projectbeheersing: Zo staan de telpunten verspreid door heel Nederland waarbij de werkzaamheden per telpunt variëren. Voor de aanpak van de meer dan 90 locaties is afgestemd met 8 districten van Rijkswaterstaat. Compass zorgt op iedere locatie voor verkeersmaatregelen die zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar wel de veiligheid garanderen voor alle betrokkenen.

AANPASSEN ROTATIEPANELEN REGIO NOORD-WEST NEDERLAND

Naar aanleiding van het programma Landelijke Snelheidsverhoging kwam vanuit Rijkswaterstaat de vraag voor aanpassing van de rotatiepanelen van spits- cq. plusstroken in de regio Noord-West Nederland.

Compass heeft, gedreven door de tijdsdruk van dit project, samen met Rijkswaterstaat een alternatieve werkmethode bedacht waardoor de oplevering met enkele maanden is vervroegd.

LEVEREN EN PLAATSEN 3 DRIP+ EN 7 BERMDRIP’S PARKEERVERWIJZING ARENA

Voor de parkeerverwijzing naar de Amsterdam Arena zijn een tiental BermDRIP’s/DRIP+’en geplaatst in de regio Noord-Holland.

In dit project is een geheel nieuw type DRIP, de DRIP+, toegepast waarvoor Compass de benodigde productcertificaten (ToRo) heeft verzorgd.

LEVEREN EN PLAATSEN DRIP’S CSA15

Naar aanleiding van de verbreding van de Rijksweg A15 heeft Compass de opdracht verkregen voor het leveren, plaatsen, verplaatsen, inbedrijfstellen en onderhouden van (Berm)DRIPs op en rondom de A15 tussen knooppunt Ridderster en Maasvlakte.

Vanwege de complexiteit van het gehele project en de vele raakvlakken neemt Compass een proactieve houding aan en kijkt ver over haar eigen projectgrenzen heen.

ITS / Saaba-A NOODAANPAK NOODSITUATIES AMSTERDAM-BADHOEVEDORP-ALKMAAR

Van Mourik Groot-Ammers BV en Compass Infrastructuur Nederland BV hebben de opdracht gekregen voor het aanpakken van noodsituaties op het traject Amsterdam-Badhoevedorp-Alkmaar. Het werk omvat het ontwerpen, de voorbereiding en realisatie van een multidisciplinair project.