Circulair denken

Onze strategie is altijd gericht op het overzien van het grotere gehee...

Lees

Circulair denken

Onze strategie is altijd gericht op het overzien van het grotere geheel. We nemen vandaag beslissingen die rekening houden met de uitwerking hiervan op de lange termijn. We houden daarbij rekening met de eindigheid van de grondstoffen van de aarde en de uitstoot van CO2. Een CO2 neutrale wereld vormt wat ons betreft een voorwaarde voor kwaliteit van leven. Bij Compass is circulariteit dus een natuurlijk proces dat we meenemen in ons dagelijks werk.

Van sommige bedrijven in de keten vraagt circulariteit een grote verandering in denken. In plaats van de eenmalige transactie – zoals het leveren van een dienst of product – staat tegenwoordig de restwaarde centraal. Wat gebeurt er na de levensduur met bijvoorbeeld een brug, een viaduct, een matrixbord? Kan het nog worden hergebruikt? Zo nee, hoe weinig afval levert het op?

Wij geloven dat circulair denken in de toekomst leidt tot nieuwe businessmodellen. Op dit moment is het onderwerp nog enorm in ontwikkeling. In onze visie is kennis vergaren daarom een noodzakelijke eerste stap. Er is zo veel te leren, te weten en te ontwikkelen op het gebied van circulariteit. In die kennisfase bevinden wij ons momenteel. Verder nemen wij onze rol als system integrator serieus. Vanuit een verantwoordelijkheid voor de hele keten delen wij al de opgedane kennis met onze stakeholders, leveranciers en klanten. Om ze bewust te maken en te overtuigen. Compass heeft in de tussentijd uiteraard ook al concrete stappen gezet.

Pionieren langs de snelweg

‘Innovatie betekent blijven proberen, niet opgeven.'

Vanuit een verantwoordelijkheid voor de hele keten delen wij opgedane kennis met onze stakeholders, leveranciers en klanten.

Gerald l'Amie, Compass

Blijf op de hoogte

Het laatste nieuws en andere actualiteiten

Compass wil één van de koplopers zijn in deze nieuwe economie en tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor de generaties na ons. Daar horen concrete initiatieven bij zoals het sponsoren van (schone) goede doelen, het verkleinen van onze carbon footprint, maar ook innovatie: op weg naar een schonere en duurzamere wereld kan innovatie het verschil maken.

2603

Circulair pionieren langs de snelweg 

Circulair pionieren. Zo kun je het werk van Compass langs verschi...

2603

Open Leeromgeving circulaire viaducten en bruggen

Hoe bouw je viaducten en bruggen nu circulair? En kan er uiteinde...

2111

Compass steunt Human Power Team

Het Human Power Team Delft & Amsterdam is opgericht in 2010 m...

2711

Batterij op water

Ruben van Ardenne van Compass vertelt: “Schoon, schaalbaar, eff...

2311

Compass steunt topsporters

Compass voert al haar werkzaamheden schoon en duurzaam uit. Ook s...

2110

Compass ontwikkelt sensorconcepten voor monitoren assets

Asset management begint met betrouwbare data. Vanuit onze kennis ...

1109

Collega’s lopen Run for Kika Estafette

Wij voelen ons als Compass-collega’s betrokken bij de wereld wa...

1209

Compass steunt locale projecten in de voorsteden van London

Compass doneert jaarlijks geld aan een goed doel ten gunste van e...

0608

De wereld van Intelligente Transport Systemen zindert van innovat...

Juist dan is het goed door de waan van de dag heen te kijken naar...

2210

Harbour Run door de Rotterdamse haven!

Samen met collega's liepen we voor de vierde keer de Harbour Run.

0309

Run for Kika estafette

Dit jaar heeft Compass met een team van lopers en fietsers meeged...

2211

Sportieve obstacle run met collega’s

1011

Compass is businessfriend van Warchild

Want bij Compass vinden we dat kinderen overal ter wereld het rec...

1004

Compass komt in actie tijdens de Roparun

Deze estafette-sponsorloop van ruim 500 kilometer gaat van Parijs...

Strategie I Innovatie

‘Data zijn essentieel bij circulariteit.’

20% CO2 reductie per jaar
> 25 (schone) Goede doelen
2 Patenten sensor technologie
2 Universiteiten waarmee we samenwerken

Meer weten? Neem contact op

Ruben van Ardenne

+31(0)88 011 16 00