ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Uitvoerder

11 december 2018

De uitvoerder geeft leiding aan een uitvoeringsteam en coördineert en organiseert:

  • Uitvoeringswerkzaamheden binnen afgesproken tijdschema’s, draagt zorg voor een correcte technische afhandeling van het werk.
  • Draagt zorg, in overleg met de afdeling planning en commercie, voor een optimale bezetting, zodanig dat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uitgevoerd worden.
  • Organiseert en coördineert het werk, volgt de afgesproken planning, lost eventuele problemen op en levert een werk op in overeenstemming met de contracteisen en specificaties.
  • Signaleert en rapporteert meer- en minderwerk en afwijkingen.
  • Administreert gegevens, houdt deze dagelijks bij en bereidt de financiële afwikkeling voor, zodat de werken afgerekend kunnen worden.
  • Beheert alle materialen, slaat deze op en beschermt deze tegen diefstal.
  • Onderhoudt contacten met de afdeling planning, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers/uitzendkrachten, zodanig dat een tijdige en succesvolle afronding van de werkzaamheden geborgd is.
  • Geeft leiding en stuurt aan, motiveert en coacht zijn team.
  • Sluit zich aan bij de ICT-ontwikkeling van Compass en neemt initiatief in de ontwikkeling hiervan.

Solliciteren? Mail jouw sollicitatiebrief en CV naar cynthia.dekoning@compass.nl.