ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Werken op en langs de weg kan levensgevaarlijk zijn

21 juni 2016

Nieuwe digitale training en toets ‘Veilig werken op en langs de weg’

Dagelijks werkt Compass op en langs de (snel)weg. Dat is risicovol werk voor onze collega’s en onderaannemers. De hoogste tijd om de veiligheidstraining voor werken op en langs de (snel) te vernieuwen.

Ik werk veilig, of ik werk niet
Veiligheid heeft bij onze hele bedrijvengroep prioriteit. Helaas blijkt uit de landelijke cijfers dat ongevallen nog steeds gebeuren. Zo heeft 5,7% van de werknemers (bouwnijverheid) in 2014
een arbeidsongeval gehad. Ongeveer 3,2% had een arbeidsongeval met als gevolg 1 dag of meer verzuim. Met ons cultuurprogramma ‘Ik werk veilig,of ik werk niet’ maken we duidelijk dat er geen enkel excuus is om onveilig te werken.

Trainen en toetsen
Onderdeel van ons cultuurprogramma is het trainen en toetsen van de kennis rondom ‘Veilig werken op en langs de weg’.
We introduceerden een online training en toets.
De training is een aanvulling op de wettelijk verplichte VCA. Bij goed afronden van de toets krijgt de collega of (onder)aannemer toegang tot de werklocatie van Compass. In een hand-out staan in het kort nog eens alle regels op een rij.

Nieuwsgierig naar de nieuwe training en toets? Of kom je binnenkort op één van onze werklocaties langs de weg? Vraag via e-mail de toets aan via info@compass.nl.

Academy
Deze training vormt een onderdeel van de Academy van Enigma, Compass en Geerdink. Ons werkveld vereist van onze mensen dat zij zich opstellen als professionals. Een professional voelt zich verantwoordelijk voor waar hij mee bezig is en spreekt collega’s aan als dat nodig is. In de Academy werken we aan trots en professionaliteit. We vergroten vakkennis, vaardigheden en competenties.

Veiligheidsinstructies_2xA5-A6_06c.indd

Veiligheidsinstructies_2xA5-A6_06c.indd