Voor het Rijkswaterstaat programma ‘Samen sneller Op Bestemming’ (SOB) gaat Compass samen met Siemens de verkeerssignalering vernieuwen op de A16, A15 en A38. Hiermee krijgt Rijkswaterstaat een betrouwbaar en toekomstbestendig systeem dat bijdraagt aan de verhoging van de verkeersveiligheid. Deze opdracht omvat onder andere de vervanging van 120 wegkantsystemen en 500 signaalgevers vanaf knooppunt Ridderkerk tot voorbij de Drechttunnel.

Het programma SOB omvat een pakket van maatregelen op het gebied van Dynamisch Verkeersmanagement. Compass is de opdrachtnemer van de raamovereenkomst met het Realisatiebureau ITS van Rijkswaterstaat in de regio West Nederland Zuid. Met de vernieuwde generatie Siemens OS7 en de complementaire kennis van beide organisaties kunnen Compass en Siemens de beste oplossing bieden. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken voor een duurzame meerjarige samenwerking.

Compass is een system integrator voor complexe infrastructurele projecten.