Compass, ervaren partner in infrastructuur

Compass is dé professionele, betrokken partner in uw netwerk- en infrastructuurprojecten op het gebied van energie, communicatie en mobiliteit. U kunt in elke fase van uw project gebruik maken van onze brede kennis en ervaring. Van ontwerp, inkoop, aanleg tot onderhoud ervan.

Compass onderscheidt zich door:

 • meedenken, doorvragen, vooruitzien en plannen vanaf het allereerste begin van uw project
 • alle uitgangspunten en randvoorwaarden van uw project écht doorgronden en begrijpen
 • complete inkoop van alle benodigde materialen, waaronder ook elektrotechnische (deel)installaties, inbedrijfstelling en onderhoud
 • up-to-date kennis en ervaring in system engineering, systeemgerichte contractbeheersing, stakeholder- en omgevingsmanagement en EMVI
 • een denk- en werkwijze waarbij zorgvuldigheid, kwaliteit, inventiviteit, veiligheid, gezondheid en duurzaam omgaan met mens en milieu centraal staan
 • Early involvement

  We zijn bij voorkeur direct betrokken vanaf de initiatiefase. Zo kennen we vooraf de uitgangspunten, uw specifieke wensen en alle voorwaarden waaraan het eindresultaat moet voldoen. En kunnen we echte toegevoegde waarde bieden. Early involvement dus, als basis voor de beste kwaliteit, hoogste veiligheid en maximale betrokkenheid. Alleen op deze manier kunnen en willen wij uw ideale projectpartner zijn. Your connection, our commitment!

  Volledige ontzorging, optimale kwaliteit, succesvol resultaat

  Bent u op zoek naar dé projectpartner bij uitstek in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en netwerken? Dé partner die u volledig ontzorgt en garant staat voor kwaliteit, veiligheid en betrokkenheid? Compass wijst u de koers naar de succesvolle oplevering van uw project.

  De unieke werkwijze van Compass

  Kwaliteit, veiligheid en betrokkenheid staan voorop. Compass werkt continu aan de waarborging en verbetering van kwaliteit, veiligheid en gezondheid voor mens en milieu. Met onze werkwijze willen we ons aansluiten bij de koplopers in duurzaam ondernemerschap. Daarom zijn we actief partner van MVO Nederland. Uiteraard voldoen we daarnaast aan alle gestelde ISO-normen en werken we in dit kader met de meest essentiële zorgsystemen. Compass is gecertificeerd volgens ISO 45001, ISO 9001, VCA- Petrochemie, ISO 14001 en de CO2-Prestatieladder. Verder is Compass aangesloten bij Techniek Nederland en is Compass een erkend leerbedrijf.

  Internationale voorbeeldfunctie

  Compass ziet de verbetering van kwaliteit, het streven naar maximale veiligheid en de optimale zorg voor gezondheid en milieu als een continu proces. Het moet voortdurend voorop staan in het besef van onze medewerkers en partners. Bovendien willen we hierin een internationale voorbeeldfunctie vervullen. We hanteren daarom een unieke visie op ons werk en een eigen aanpak van projecten, samengevat in het cultuurprogramma IK. In het cultuurprogramma IK staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. Onze kernwaarden zijn als volgt:

 • Veiligheid: IK werk veilig of IK werk niet
 • Kwaliteit: IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg
 • Betrokkenheid: IK bepaal het succes van de klant
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Aandacht voor mens, duurzaamheid en lange termijnsucces Compass zet zich in voor duurzame oplossingen én duurzame relaties met klanten, partners en andere stakeholders in de directe omgeving van een project. Duurzame innovatie en samenwerking zien wij als de voorwaarde voor uw én ons lange termijn succes. We ondernemen op maatschappelijk verantwoorde wijze. We richten ons daarbij op People, Planet en Profit;

 • aandacht voor de mens binnen én buiten ieder project
 • in ieder project bewust omgaan met het (leef)milieu
 • lange termijn winst én echte duurzaamheid van projecten
 • duurzame innovatie als randvoorwaarde voor lange termijn succes
 • Aandacht voor de mens en zijn ontwikkeling

  Compass wil een zelfsturende en -lerende organisatie zijn. Daadkracht, betrokkenheid en kwaliteit zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities gaan daarbij hand in hand.

  Compass beschikt sinds augustus 2015 over het CO2-bewust certificaat niveau 5. Onze scope 1 en 2 doelstelling is om ten opzichte van ons referentiejaar 2019 (192 ton CO2 uitstoot) de uitstoot tot 2025 ieder jaar met 5% te verlagen. Met een uitstoot van 163 ton in 2021 voldoen we hier ruim aan.

  CO2 prestatieladder