Verkeerssignalering

Compass heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om de bestaande verkeersborden A15 / A16 / A38 te vervangen. Dit contract omvat de vervanging van 120 onderstations voor stations langs de weg en de vervanging van de bijbehorende detectorstations en ongeveer 500 matrixsignaalgeneratoren. Daarnaast worden de functionele koppelingen tussen de tunnelinstallaties van de Drechttunnel vervangen en de functionele koppeling tussen het windwaarschuwingssysteem en MTM op het knooppunt Ridderkerk vervangen. Om verkeerssystemen op het Rijkswaterstaat-netwerk toegankelijk te maken, wordt ongeveer 30 kilometer of nieuwe glasvezelinfrastructuur geïnstalleerd.

We werken nauw samen met onze partners, waaronder Siemens. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, was de A16 gedurende meerdere weekends gesloten in 2018 en 2019.

At the end of 2017, Compass received instructions from the Ministry of Infrastructure to replace the existing A15/A16/A38 road signs. This contract includes the replacement of 120 substations for roadside stations and the replacement of the associated detector stations and about 500 matrix signal generators. In addition, the functional links between the tunnel installations of the Drecht tunnel are being replaced and the functional link between the wind warning system and MTM at the Ridderkerk junction is being replaced. To make traffic systems accessible at the Ministry of Infrastructure Network, approximately 30 kilometers of new fiber optic infrastructure will be installed.

We work closely with our partners, including Siemens. In order to carry out the work safely, the A16 was closed for several weekends in 2018 and 2019.