We zien de toekomst van continue verbetering van onze data! En om ons kwaliteitsmanagement te versterken en het bedrijf efficiënter te maken, hebben we een ambitieus doel gesteld. We willen te allen tijde alle benodigde informatie voor iedereen beschikbaar hebben (met de juiste autorisatie). Dit doel draagt ​​bij aan onze strategie om transparant te zijn en alle betrokkenen bij het werk te verduidelijken. We werken online, met projectportfoliobeheer en uiteindelijk willen we alle bedrijfsprocessen online en altijd verbonden. We werken nu aan de volgende stap: verbinding maken met softwaretools voor het verificatieproces en veiligheidsgegevens.