250 City Road is een herontwikkeling op de driehoek tussen Angel en Old Street Station in Londen. Een van oorsprong dunbevolkte buurt wordt getransformeerd naar een dichtbevolkt woongebied met een woontoren van 42 verdiepingen en een woontoren van 36 verdiepingen, restaurants, winkels en cafes.

De herontwikkeling van deze wijk is onmogelijk zonder de aanleg van elektriciteit. Compass realiseert de nieuwe aansluiting, rekening houdend met de complexe bestaande ondergrondse infrastructuur en de vele stakeholders.