Compass ontwerpt en werkt aan vitale infrastructuur. Processen die dermate vitaal zijn voor de samenleving dat uitval of verstoring tot maatschappelijke ontwrichting leidt en zelfs de veiligheid bedreigt. Een hoog afbreukrisico in een complexe omgeving die 24/7 doorgaat. Tijdens onderhoud of nieuwbouw moet het lopende proces vaak onverhinderd doorgang vinden.

Zo ook de walradars langs het Noordzeekanaal, deze vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat en bevatten kritieke glasvezelverbindingen voor de scheepvaart. De kritieke verbindingen moeten tijdens herstelwerkzaamheden aan het glasvezel trace permanent gemonitord worden. Terwijl Compass onderhoudt zorgen we de dataverbinding blijft werken. Op die manier dragen we ons steentje bij aan een veilige scheepvaart.