Compass werkt aan het 132kV-stroomnetwerk rondom de O2 Arena voor UK Power Networks. Het prestigieuze evenementengebouw, de O2 arena, is het grootste koepelgebouw ter wereld en ligt in een dichtbevolkt gebied. De grootste uitdaging is de constante stroom van mensen en verkeer op de aanlegroute. Voor de aanleg van dit netwerk moet, door het asfalt, een geul van 1,4 meter breed worden gegraven. De graafwerkzaamheden worden gedaan in publieke ruimten. Het is belangrijk voor alle stakeholders dat onze uitvoering minimale hinder voor voetgangers, verkeer en omliggende bedrijven veroorzaakt. Veiligheid en intensief contact met onze stakeholders zijn dan ook belangrijke voorwaarden. We zijn onszelf ten alle tijden bewust van de risico’s en belangen van onze stakeholders en plannen onze werkzaamheden om hen heen. Bijvoorbeeld door onze werkgebieden regelmatig te verplaatsen en op die manier minder hinder te veroorzaken.

Het project werd afgerond binnen de vooraf afgesproken tijdsplanning en binnen het budget.