De Spijkenisserbrug is een belangrijke verkeersverbinding tussen Spijkenisse en Rotterdam (Hoogvliet). Voor een betere doorstroming van het verkeer in de spits is er op de brug een wisselstrooksysteem aanwezig. Dit betekent dat tijdens de ochtendspits twee banen richting Rotterdam beschikbaar zijn en tijdens de avondspits twee banen richting Spijkenisse. De Spijkenisserbrug heeft twee beweegbare delen, waardoor er ook een koppeling is tussen het wisselstrooksysteem en de bruginstallatie. Het wisselstrooksysteem geeft aan welke afsluitbomen vrijgegeven moeten worden afhankelijk van de stand van de wisselstrook.

Omdat het belangrijk is dat de juiste afsluitbomen worden gestuurd is door Rijkswaterstaat de wens uitgesproken om storingen aan het wisselstrooksysteem ook zichtbaar te hebben bij de brugbediening. Samen met Rijkswaterstaat heeft Compass een bouwteam gevormd waarin gezamenlijk de eisen zijn geformuleerd waaraan de koppeling tussen het wisselstrooksysteem en de bruginstallatie moet voldoen. Deze eisen zijn door Compass en haar partners verder uitgewerkt tot een ontwerp en vervolgens tot een aanpassing van de software van de bruginstallatie. Na een uitgebreid testproces en een succesvolle realisatie van de aanpassing heeft Compass van Rijkswaterstaat de complimenten gekregen voor de snelle uitvoering en goede samenwerking in dit project!