De verkeerssignalering in en rond de Beneluxtunnel (A4) is vernieuwd. Compass verzorgde het ontwerp, realiseerde de nieuwe verkeerssignalering en verwijderde de oude verkeerssignalering in de Beneluxtunnel. De uitdaging is om tijdens de transitie van de oude naar de nieuwe installatie te zorgen dat de tunnel functioneel blijft en dat de verkeerssignalering foutloos blijft functioneren. Kortom, door een juist ontwerp en doordachte ombouwstrategie zorgen we voor zo min mogelijk hinder voor de weggebruiker en een kwalitatief hoog eindproduct.