Ten behoeve van de Verkeers- en Tunnel Technische Installaties (VTTI), Verkeers Regel Installaties (VRI’s), Detectiesystemen (DS), Toerit Doseer Installaties (TDI’s) en Gevaarlijke stoffen camera’s (GGIS) heeft Compass een glasvezelkabeltracé aangelegd.

Daarnaast heeft Compass in samenwerking met de opdrachtgever een glasvezelbehuizing ontworpen voor het MiddenTunnelKanaal.