C-ITS in actie met Road Works Warning tijdens de eerste dag van het C-ITS TESTFEST! Rijkswaterstaat werkt – in afstemming met Duitsland en Oostenrijk – aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS diensten op een zogenaamde ‘corridor’, het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67). Tijdens het TESTFEST zijn meer dan 15 internationale marktpartijen uit de automotive branche met een kleine 20 testvoertuigen begonnen met het testen van een aantal (deels virtuele) scenario’s. Op de uitvalsbasis van het TESTFEST, het Rijkswaterstaat steunpunt in Dordrecht, testten de participanten de basisfuncties van ITS-G5. In de nabijgelegen Drechttunnel werd o.a. virtueel getest wat voor invloed het wegvallen van het GPS signaal heeft op de werking van de diensten. Compass is binnen het C-ITS corridor team de managing contractor en zorgt onder andere voor de afstemming met alle partijen in de keten.