Compass heeft capability level 2 van de ISO 15504 bereikt. Het verificatieproces van Compass voldoet zelfs aan capability level 3. Dit bleek uit een assessment, gehouden door het onafhankelijke bureau SQS. Dit is uniek voor de Nederlandse infrasector. Compass bereikte dit kwaliteitsniveau door de processen conform de ISO 15288 te implementeren bij de realisatie van DVM-systemen langs de Rijkswegen in Zuid-Holland onder de SOB-raamovereenkomst van Rijkswaterstaat. De projectorganisatie van Compass toont hiermee aan dat zij complexe projecten op een professionele, procesmatige wijze uitvoert.

In de ISO 15288 norm worden alle voorkomende bedrijfs- en projectprocessen beschreven. Compass heeft de projectmanagementprocessen, de technisch managementprocessen en de contractprocessen vastgelegd in het kwaliteitsplan voor de uitvoering van de SOB-raamovereenkomst. Dit is een aanvulling op ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsyteem. Nu verbeteren we onze belangrijkste projectprocessen zoals projectplanning, projectbeheersing, risicomanagement, informatiemanagement, ontwerp en integratie. Op naar capability level 3!