Compass en Dura Vermeer Urban Miner slaan de handen ineen. Op de circulaire bouwhub in ’s-Gravendeel liggen masten en armaturen die Compass uit een vervangingsopgave op de A16, N57 en N59 heeft geoogst. Het hergebruik van masten en armaturen zorgt dat we minder primaire grondstoffen gebruiken en het levert een forse reductie van CO2  uitstoot op. Een succesvol initiatief waarmee we laten zien dat de Klimaatdoelstellingen 2030 bereikbaar zijn, ook in de infra.

Dura Vermeer Urban Miner is een unieke circulaire bouwhub die zich richt op het sluiten van ketens voor zowel de bouw- als de infra activiteiten. Kansen, vernieuwingen en oplossingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering worden continu onderzocht. Klanten vragen steeds vaker om hergebruik en het opnieuw toepassen van grondstoffen en materialen. Uiteindelijk willen we allemaal ons steentje bijdragen aan een betere toekomst.

Sandra van der Lee, Circulair Manager van Dura Vermeer Urban Miner: “Om de circulaire transitie in te zetten zijn nieuwe, succesvolle samenwerkingen nodig. Ieder voor zich en zelf het wiel opnieuw uitvinden past niet in deze tijd. De samenwerking tussen Compass, In2Waste en Dura Vermeer is daar een mooi voorbeeld van.”

Dura Vermeer en Compass
Compass oogstte meer dan 80 lichtmasten en armaturen van onder andere de A16. De masten worden voorzichtiger verwijderd zodat deze geschikt blijven voor hergebruik. Ook aan het transport is meer aandacht besteed. Als je kiest voor hergebruik, is het belangrijk dat de objecten (blijven) voldoen aan de eisen. En Compass kent als geen ander de eisen die een opdrachtgever als Rijkswaterstaat stelt aan Openbare Verlichting. Vervolgens worden de lichtmasten en armaturen bij de logistieke hub van Dura Vermeer Urban Miner opgeslagen en ge-upcled. Het aluminium wordt behandeld en de armaturen worden voorzien van een nieuw binnenwerk met ledverlichting.

De samenwerking tussen Compass en Dura Vermeer is prettig en hands-on. ‘We vullen elkaar goed aan, durven te pionieren, hebben samen een groot netwerk”, aldus Roel Reijgersberg van Compass. “Beide partijen beseffen dat het pionieren erbij hoort. Er zijn vaker vragen dan antwoorden, en je moet je zeker niet laten ontmoedigen. Het is geen quick-fix, deze transitie is er één van de lange adem. En dat beseffen steeds meer partijen.”

Sandra van der Lee, Circulair Manager van Dura Vermeer Urban Miner: “De circulaire lichtmast stopt niet bij het upcyclen en retrofitten, maar kent nog heel veel meer mogelijkheden. Denk aan sensortechnologie of gebruik van hernieuwbare bronnen. Dura Vermeer is een familiebedrijf en het zou daarom gek zijn als we in onze werkzaamheden niet nadenken over toekomstige generaties. Over thema’s als de circulaire economie praten we al een aantal jaren, maar het is nu ook echt tijd om te gaan doen.