Veiligheid is de belangrijkste van onze kernwaarden. Op basis van de ‘hearts and minds’ principes hebben wij in 2012 ons veiligheidsprogramma opgezet. Het IK-programma, met als motto IK werk veilig, IK werk bij Compass. Hierbij staat het gedrag van medewerkers centraal en richten we ons op coachen en trainen van medewerkers op veilig gedrag. Begin 2020 is Compass gecertificeerd volgens de NEN Veiligheidsladder.

Binnen de bouw en infra is aandacht voor veiligheid de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. En nu is er de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Hierbij wordt vereist dat zowel opdrachtnemers, als opdrachtgevers zich gecertificeerd zijn met de NEN Veiligheidsladder. Dit is een prachtig initiatief, omdat zo een gezamenlijke focus op veiligheidsgedrag binnen de sector ontstaat.