Compass realiseert op 8 nieuwe locaties P+R-clusterborden langs de Rijksweg en de Provinciale weg in de regio Rotterdam. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat.

Een belangrijk onderdeel van deze geslaagde realisatie is het testproces. Zo is bij de controle van de tekstdisplays en de zogenoemde VVX-displays, die de ‘VOL’-, ‘VRIJ’- of ‘gesloten’-status aanduiden, ook de koppeling met de verkeerscentrale (MobiMaestro) van de Gemeente Rotterdam getest. Dit vond plaats bij Swarco Futurit (Oostenrijk) in samenwerking met Technolution. Vervolgens is bij het inbouwen van de displays in de blauwe borden (producent AGMI Traffic & Lightning) wederom de hele keten van verkeerscentrale naar de P+R-clusterborden getest. Tijdens deze test is gebruik gemaakt van de ‘live’-omgeving van de verkeerscentrale. Vervolgens zijn de fundaties en masten geplaatst (VDL Mast Solutions), de blauwe borden met displays opgehangen en de P+R-borden in werking gesteld.

Het grote aantal stakeholders en samenwerkingspartners én het op elkaar afstemmen van de verschillende systeemeisen waren de uitdagingen binnen dit project. Een gedegen omgevingsmanagement, planning en heldere communicatielijnen hebben uiteindelijk geleid tot een succesvolle systeemintegratie; van P+R-clusterbord langs de wegkant tot in de verkeerscentrale van de Gemeente Rotterdam!