C-ITS Corridor zet nieuwe stap met succesvolle praktijktest – Het project Coöperatieve ITS Corridor voerde 14 t/m 16 november 2016 tijdens werkzaamheden op de A16 bij Rotterdam een succesvolle praktijktest uit voor de dienst ‘Waarschuwing bij wegwerkzaamheden’. Tijdens de test werd een pijlwagen uitgerust met een Wifi-P baken. Het baken stuurde via een beveiligde Wifi-P verbinding gedetailleerde informatie over de naderende wegwerkzaamheden naar de passerende testauto’s.

Nederland beschikt op een groot deel van het autosnelwegennet over dynamische verkeerssignalering boven de weg. Daarop worden boodschappen of waarschuwingen getoond, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. De dienst ‘Waarschuwing bij wegwerkzaamheden’ zorgt ervoor dat automobilisten in Nederland in de toekomst diezelfde informatie via een Wifi-P verbinding ook in de auto te zien kunnen krijgen. Maar ook op wegen zonder verkeerssignalering boven de weg, zijn waarschuwingen bij wegwerkzaamheden gewenst. Op die locaties zijn echter minder bestaande installaties – zoals portalen met verkeerssignalering – langs de weg voorhanden.

Geschikt voor regionale en lokale wegen
Rijkswaterstaat specificeert, ontwikkelt en test daarom samen met marktpartijen een mobiele oplossing. De informatie over werkzaamheden wordt daarbij vanuit verschillende informatiesystemen door een centraal systeem omgezet in een zogenaamd DENM-bericht. Dat bericht wordt vervolgens vanaf een snel inzetbaar Wifi-baken op een pijlwagen naar passerende voertuigen gestuurd. Deze oplossing is vergelijkbaar met die in het Duitse zusterproject en waarschijnlijk later ook goed bruikbaar op wegen van provincies of gemeentes. Op deze manier kan de dienst ‘Waarschuwing bij wegwerkzaamheden’ in heel Nederland aan de weggebruiker aangeboden worden.

Nauwkeurig
Tijdens de wegwerkzaamheden op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht waren tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht. Gedurende de testperiode reden drie testvoertuigen vele malen langs de werkzaamheden. Een scherm in het voertuig toonde telkens nauwkeurig de plaats van de werkzaamheden en de tijdelijke verandering van de rijbaanindeling. De ‘short-range’ communicatie tussen het baken en de testvoertuigen bleek goed te werken. Tijdens de test werd vooral gekeken naar het bereik van het baken en of het DENM-bericht goed werd ontvangen door de On Board Unit in de testauto’s. Daarnaast werden de berichten over de werkzaamheden voor het eerst automatisch samengesteld door een ‘Central Unit’, op basis van informatie uit verschillende bronnen. Meer informatie op de website van RWS.
Betrokken partijen bij deze praktijktest:

Rijkswaterstaat (regie en ontwikkeling)
Compass Infrastructuur, Rotterdam
Swarco, Lijnden
Beijer Automotive, Schijndel
EBO van Weel, Rhoon
Vermeulen Traffic, Roermond