De huidige DRIP’s op het Nederlandse wegennet werken met verschillende communicatieprotocollen. Dat geeft problemen bij het operationeel maken van de DRIP en het laten aansluiten van de DRIP op de verkeerscentrale. Bij meerdere wegbeheerders bestaat dan ook de wens om één gestandaardiseerd communicatieprotocol te ontwikkelen. Het nieuwste protocol op dat vlak is disperanto. Disperanto heeft vele voordelen, zo is het toepasbaar voor alle typen displays, alle kleuren zijn toepasbaar en het is een gratis, open protocol.

Compass zorgt dat bestaande DRIP’s zodanig worden aangepast dat disperanto operationeel is en dat de DRIP communiceert met bijvoorbeeld MobiMeastro.