EMO is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Vanuit de hele wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. Met de state-of-the-art terminalinrichting worden zeeschepen snel en zorgvuldig gelost. De lading vindt vervolgens grotendeels geautomatiseerd zijn weg over de terminal voor opslag, bewerking of overslag. De EMO is 24/7 in bedrijf, stilstand van de verschillende machines voor de opslag, bewerking en overslag kost geld. Een groot deel van de terminal is geautomatiseerd.

Het glasvezelnetwerk is dus van groot belang. Compass pleegt het onderhoud en zorgt voor de vernieuwing daar waar nodig aan de geautomatiseerde machines. Dat vraagt van Compass dus 24/7 de hoogste kwaliteit en tegelijkertijd onze flexibele inzet.