Voor de renovatie van de Westerscheldetunnel zijn de tunneltechnische installaties (TTI)’s van de tunnel aangepakt. Zo heeft Compass onder andere het glaszevelnetwerk aangelegd en opgeleverd. Een grote uitdaging is dat de werkruimte in het kabelkanaal zeer beperkt is en dat de werkzaamheden zonder overlast zo efficient mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Daarom zijn voor aanvang van de werkzaamheden alle doorgangen en afmetingen van de tunnel en de kabelkanalen in kaart gebracht. Gevolg is een vlekkeloze uitvoering van de werkzaamheden.