Jaarlijks organiseert Compass een Safety Walk samen met haar opdrachtgevers. Vorige week samen met Rijkswaterstaat op de N11 waar we werkten aan het vervangen van de openbare verlichting. Het vervangen van openbare verlichting bestaat uit verschillende werkzaamheden. Uiteraard vervangen we de armaturen en vaak ook de lichtmasten waarop deze bevestigd zijn. Maar er moeten ook sleuven gegraven worden om de voedingskabels te vervangen. En de nieuwe verlichting moet worden aangesloten op voedingskasten. Deze configureren we vervolgens naar de nieuwe situatie. Hiervoor zetten we de weg af en maken we gebruik van verschillende soorten materieel zoals hijskranen, graafmachines en hoogwerkers. 

Vanachter een bureau is het best moeilijk voor te stellen hoe complex zo’n werk in elkaar zit en welke risico’s dit in de praktijk met zich mee brengt. Door samen met opdrachtgevers een werk te bezoeken, kunnen we de verschillende werkzaamheden en de maatregelen die Compass neemt om zo veilig mogelijk te werken goed zichtbaar makenZo laten we niet alleen zien dat we aan alle eisen voldoen, maar krijgt de opdrachtgever ook een veel beter beeld van hóé we dat doen.   

Tijdens een Safety Walk bespreken we welke knelpunten er zijn op het gebied van veiligheid en laten we zien hoe Compass hier mee omgaat. Omdat het werken langs de weg zo dynamisch en veranderlijk is, is er niet altijd pasklare beheersmaatregel voor elk veiligheidsrisico. Maar juist dáárom blijft het zo ontzettend belangrijk om hierover in gesprek te blijven.