Als een kraan uitvalt door schade aan de hoogspannings- of glasvezelkabel, bijvoorbeeld tijdens het laden/lossen van schepen, is dit kostbaar. Tijd en geld spelen een grote rol en het is belangrijk om reparaties snel uit te voeren.

Compass ontwikkelde, samen met DSG, daarom een techniek om hoogspanningskabels en glasvezelkabels op locatie en zonder lasmof te repareren. Deze techniek werkt zonder ‘verdikte’ lasmof zodat de kabel weer terug kan op de kabeltrommel. Zo blijft de oude kabel behouden en het laden/lossen kan sneller worden hervat.