Sommige voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) blijken voor voetgangers onveilig om over te steken, ondanks de voorrangsregel. In overvolle winkelstraten of in slecht verlichte gebieden blijkt alleen een zebrapad niet altijd voldoende om de veiligheid te garanderen.

Compass ontwikkelde voor die situaties het interactieve zebrapad, een samengesteld systeem dat alleen detecteert wat het móet detecteren. Bij een interactief zebrapad treedt lichtsignalering in werking zodra een voetganger zich aandient bij het zebrapad. Het systeem bestaat uit zorgvuldig op elkaar afgestemde detectiecamera’s en LED-verlichting. De LED-verlichting is verwerkt in het wegdek (Lanelights) en in de verkeersborden. Het systeem is bestand tegen vandalisme en weersomstandigheden en detecteert alleen wat het móet detecteren. Dat betekent dat het systeem in werking treedt als een voetganger zich in de looprichting aandient, maar niet als bijvoorbeeld een fietser in de dwarsrichting langs rijdt.