Sinds de oprichting van Compass is duurzaamheid vast onderdeel van onze strategie. Compass wil één van de koplopers zijn in deze nieuwe economie en tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor de generaties na ons. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten is veel winst te behalen in energiebesparing, het efficiënt (her)gebruik van materialen en de inzet van duurzame energie.

Met behulp van de CO2-Prestatieladder werken we aan de reductie van CO2. Compass heeft het CO2-bewust certificaat niveau 5. We rijden zoveel mogelijk elektrisch. Collega’s liggen wakker hoe ze de ‘zuinig rijden competitie’ dit jaar nou ook eens kunnen winnen. We werken met leveranciers die duurzaam denken en werken. Ons gezond verstand bracht ons een eind, maar door te werken volgens niveau 5 van de CO2-Prestatieladder komen we nog verder. In het jaaroverzicht zijn onze inspanningen te zien: