Deprecated: class-phpmailer.php is deprecated since version 5.5.0! Use wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php instead. The PHPMailer class has been moved to wp-includes/PHPMailer subdirectory and now uses the PHPMailer\PHPMailer namespace. in /var/www/wp-includes/functions.php on line 4963
Stuwen op afstand bestuurbaar - Compass

Door het stuwensemble Nederrijn en Lek aan te sluiten op het glasvezelnetwerk zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de toekomst vanaf één centrale locatie worden bediend. Het bedienen op afstand van de stuwcomplexen levert een vlottere en veilige scheepvaart op.

Compass ontwierp het tracé en verzorgde de aanleg van het glasvezelnetwerk. De grootste uitdaging van dit project was het ontwerp van een slim tracé waarbij rekening is gehouden met het grote aantal stakeholders, denk aan grondeigenaren, vergunningverleners en flora- en faunawetgevers. Compass maakte hierbij gebruik van de kennis en ervaring die we hebben op het gebied van trajecten waarbij meerdere grondeigenaren betrokken zijn.