Compass heeft opdracht gekregen om als hoofdaannemer de bovengrondse 132kV verbinding in Bristol om te leggen naar een ondergrondse kabelverbinding. Opdrachtgever Western Power Distribution is één van de best presterende netwerkbeheerders in Engeland en realiseert deze verbinding voor de (nog te bouwen) woonwijk Lyde Green (Bristol).

Veiligheid is een kritische succesfactor. Dwars door het tracé loopt een van de drukste snelwegen van Engeland, de M4. De bovengrondse lijnen van de hoogspanningsmasten hangen boven de M4 en moeten veilig en snel worden verwijderd. De wegbeheerder is dan ook een belangrijke stakeholder.

Van het 1600 meter lange tracé wordt 400 meter kabelverbinding ondergronds gelegd. Deze kabelverbinding gaat door ecologisch kwetsbaar gebied en onder een weg door. Compass realiseert deze ondergrondse kabelverbinding met behulp van HDD (Horizontal Directional Drilling).

Compass heeft in het voortraject extra geïnvesteerd in de engineering en het projectmanagement om veiligheid en kwaliteit te kunnen garanderen. Sleutel tot het succes van dit project is volgens Compass een pro-actieve aanpak en een nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde aannemers op het terrein.