Seeing the bigger picture

In een wereld waar de kwaliteit van verbindingen direct gevolgen heeft voor economische ontwikkelingen worden de infrastructuren steeds complexer.

We kunnen niet meer zonder energie. Communicatie is de backbone van onze samenleving en de kwaliteit van mobiliteit is een belangrijke economische succesfactor. Compass krijgt er energie van om het beste resultaat voor onze klant te bereiken. Het leveren van topkwaliteit is een absolute voorwaarde voor lange termijn succes.

2511

Londen Bridge Station

De opdrachtgever gaf Compass opdracht om twee 132kV stroomcircuit...

2511

Compass verlicht de Shard in Londen

De Shard is het hoogste gebouw van Europa. Compass zorgde voor he...

2211

Sportieve obstacle run met collega’s

1209

Compass steunt locale projecten in de voorsteden van London

Compass doneert jaarlijks geld aan een goed doel ten gunste van e...

0206

Interactief zebrapad

Sommige voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) blijken voor v...

0212

Bekabeling Dan Tysk Duitsland

In 2012 werd er gestart met de bouw van het windpark Dan Tysk in ...

1011

Compass is businessfriend van Warchild

Want bij Compass vinden we dat kinderen overal ter wereld het rec...

1011

Techniek in het primair onderwijs

Compass, Enigma en Geerdink sponsoren Stichting Doenk. Door Doenk...

0210

Intelligente lichtmasten in een interactief lichtconcept

De openbare verlichting wordt steeds vaker ingezet om de kracht e...

0209

DRIP’s voorzien van nieuw communicatieprotocol: disperanto

De huidige DRIP’s op het Nederlandse wegennet werken met versch...