Seeing the bigger picture

In een wereld waar de kwaliteit van verbindingen direct gevolgen heeft voor economische ontwikkelingen worden de infrastructuren steeds complexer.

We kunnen niet meer zonder energie. Communicatie is de backbone van onze samenleving en de kwaliteit van mobiliteit is een belangrijke economische succesfactor. Compass krijgt er energie van om het beste resultaat voor onze klant te bereiken. Het leveren van topkwaliteit is een absolute voorwaarde voor lange termijn succes.

0206

Interactief zebrapad

Sommige voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) blijken voor v...

0212

Bekabeling Dan Tysk Duitsland

In 2012 werd er gestart met de bouw van het windpark Dan Tysk in ...

1011

Compass is businessfriend van Warchild

Want bij Compass vinden we dat kinderen overal ter wereld het rec...

1011

Techniek in het primair onderwijs

Compass, Enigma en Geerdink sponsoren Stichting Doenk. Door Doenk...

0210

Intelligente lichtmasten in een interactief lichtconcept

De openbare verlichting wordt steeds vaker ingezet om de kracht e...

0209

DRIP’s voorzien van nieuw communicatieprotocol: disperanto

De huidige DRIP’s op het Nederlandse wegennet werken met versch...

0208

Hoogspanningskabel sneller repareren zonder lasmof

Als een kraan uitvalt door schade aan de hoogspannings- of glasve...

0212

Glasvezel aan boord van schepen

Compass heeft veel ervaring in het afwerken en testen van diverse...

2505

Installaties autoschadebedrijf

Opdrachtgever Van Straaten Autoschade gaf Compass opdracht om de ...