ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

PROJECTEN COMMUNICATIE

Onze expertise toegepast in de praktijk

Netwerk Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is een monumentale binnenvaartsluis in Nieuwegein in het Lekkanaal. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Prinses Beatrsixlsuis.  Het Lekkanaal is verbreed en een nieuwe 3e kolk is toegevoegd, deze is groter dan de bestaande twee kolken. Na deze verbouwing kunnen binnenvaartschepen sneller en veilger passeren.

Compass kreeg opdracht om het glasvezelnetwerk te realiseren voor onder andere de aansturing van de sluisdeuren. Het glasvezelnetwerk is door Compass aangesloten op de ring van Rijkswaterstaat. Rondom en in het sluizencomplex zijn door ons meer dan 60 camera’s geplaatst en aangesloten op het netwerk.

de Centrale van Uniper

De centrale van Uniper is een complexe omgeving om in te werken. Compass realiseerde op deze terminal verschillende communicatie – en energiewerkzaamheden zoals de voedingsverdeelinrichtingen en het plaatsen van brandmeldinstallaties.

Compass zorgt voor een minimale verstoring van het proces van de klant in verband met de kritische installaties. Dankzij een goede voorbereiding en uitvoering ondervindt de klant nauwelijks hinder tijdens onze werkzaamheden.

Telecommunicatie 380kV Station Vijfhuizen

Compass ontwerpt en realiseert voor opdrachtgever TenneT de telecominstallatie van het nieuwgebouwde 380kV Station Vijfhuizen. Dit Station is een onderdeel van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380kV. Deze 80 kilometerlange hoogspanningsverbinding loopt van Beverwijk tot Wateringen. Van die 80 kilometer is 20 kilometer ondergronds aangelegd. Verschillende hoogspanningsstations zijn aangepast of nieuwgebouwd, zoals Station Vijfhuizen.

Compass heeft de glasvezelbekabeling in de hoogspanningslijn en de communicatie van de bedieningsgebouwen ontworpen, aangelegd en getest. De kastontwerpen zijn door Compass omgezet naar een nieuwe tekenmethodiek zodat alle deelenemende partijen inhoudelijk goed zijn aangesloten. Compass heeft het project binnen budget en naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd.

Bekijk hier het filmpje van TenneT over de 380KV verbinding.

Glasvezelnetwerk EMO terminal

EMO is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Vanuit de hele wereld komen de grootste zeeschepen bij EMO voor de kade. Met de state-of-the-art terminalinrichting worden zeeschepen snel en zorgvuldig gelost. De lading vindt vervolgens grotendeels geautomatiseerd zijn weg over de terminal voor opslag, bewerking of overslag. De EMO is 24/7 in bedrijf, stilstand van de verschillende machines voor de opslag, bewerking en overslag kost geld. Een groot deel van de terminal is geautomatiseerd. Het glasvezelnetwerk is dus van groot belang. Compass pleegt het onderhoud en zorgt voor de vernieuwing daar waar nodig aan de geautomatiseerde machines. Dat vraagt van Compass dus 24/7 de hoogste kwaliteit en tegelijkertijd onze flexibele inzet.

Ziggo Dome

Compass verzorgde de detailengineering en uitvoering van de elektrotechnische installatie in de Ziggo Dome. De installatie moet zodanig aanpasbaar zijn dat voor ieder concert of event een andere opstelling mogelijk is. De flexibele systemen moeten aansluiten op de wensen van de event-organisaties en uiteraard voldoen aan de veiligheidseisen.

Compass verzorgde CCTV, toegangscontrole, automatisering en besturing, energie verdeelsystemen, de verlichting, noodverlichting, domotica, DMX (voorbereiding), energie systemen, brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, de inbraakbeveiliging en ICT/data netwerken.

Glasvezelnetwerk Westerscheldetunnel

Voor de renovatie van de Westerscheldetunnel zijn de tunneltechnische installaties (TTI)’s van de tunnel aangepakt. Zo heeft Compass onder andere het glaszevelnetwerk aangelegd en opgeleverd. Een grote uitdaging is dat de werkruimte in het kabelkanaal zeer beperkt is en dat de werkzaamheden zonder overlast zo efficient mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Daarom zijn voor aanvang van de werkzaamheden alle doorgangen en afmetingen van de tunnel en de kabelkanalen in kaart gebracht. Gevolg is een vlekkeloze uitvoering van de werkzaamheden.

Op de website van de Westerscheldetunnel vindt u meer informatie over de renovatie van de tunnel en het glasvezelnetwerk.

STUWEN OP AFSTAND BESTUURBAAR

Door het stuwensemble Nederrijn en Lek aan te sluiten op het glasvezelnetwerk zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de toekomst vanaf één centrale locatie worden bediend. Het bedienen op afstand van de stuwcomplexen levert een vlottere en veilige scheepvaart op.

Compass ontwierp het tracé en verzorgde de aanleg van het glasvezelnetwerk. De grootste uitdaging van dit project was het ontwerp van een slim tracé waarbij rekening is gehouden met het grote aantal stakeholders, denk aan grondeigenaren, vergunningverleners en flora- en faunawetgevers. Compass maakte hierbij gebruik van de kennis en ervaring die we hebben op het gebied van trajecten waarbij meerdere grondeigenaren betrokken zijn.

RWG

GLASVEZELNETWERK ROTTERDAM WORLD GATEWAY

Rotterdam World Gateway (RWG) zorgt voor een zo efficiënt mogelijke op- en overslag van containers. Seamless access to Europe: een naadloze doorvoer van containers uit de hele wereld naar de consumenten en industrieën in Europa.
Compass werkt sinds 2013 aan de realisatie van het gebruikersglasvezelnetwerk op het terrein van RWG (Rotterdam World Gateway) op de tweede Maasvlakte.

GEKLEURDE OPENBARE VERLICHTING STRIJP-S EINDHOVEN

Strijp-S (Eindhoven) groeit uit tot een unieke omgeving waarin wonen, werken en recreëren met elkaar versmelten in een 24/7-achtige omgeving. De openbare verlichting die hier is gerealiseerd, benadrukt en vergroot de kracht en beleving van dit gebied. Het lichtconcept is interactief en aanstuurbaar in alle RGB-kleuren. Een toepassingsvoorbeeld van de verlichting is oranje verlichting tijdens het WK Voetbal. Dit lichtconcept won zelfs de Auroralia Award!

Compass heeft het basisontwerp van Strijp-S uitgewerkt naar een realiseerbaar, functionerend en betaalbaar detailontwerp. Het glasvezelnetwerk van de 159 intelligente lichtmasten is vervolgens aangelegd, aangesloten en afgemonteerd. Het project is opgeleverd binnen budget en planning.

HERBESTEMMING SHELL A LAB AMSTERDAM

Opdrachtgever CODUM ontwikkelt concepten voor huisvesting van bedrijven in panden met een tijdelijke bestemming. Dit project gaat over de herbestemming van het Shell A Lab in Amsterdam-Noord. Het A Lab huisvest creatieve en nieuwe mediabedrijven onder het motto nurturing the brightest minds. Compass heeft zich met dit project bewezen als een resultaatgerichte projectorganisatie. De open vraagstelling van de klant is uitgewerkt en vertaald naar technische oplossingen. Vertrekpunt was het sterk verwaarloosde pand. In 4 maanden tijd is ruim 4.000mvloeroppervlak geschikt gemaakt voor huisvesting van verschillende bedrijven. Ruimten zijn opnieuw ingedeeld. Werkplekken zijn turnkey opgeleverd. Kabels, waterleidingen en overige infrastructuur is ontworpen, aangelegd en getest.

Samen met de klant is gezorgd voor tijdige oplevering van het werk, binnen het gestelde budget en van hoge kwaliteit.

AANLEG GLASVEZELTRACÉ 2E COENTUNNEL

Ten behoeve van de Verkeers- en Tunnel Technische Installaties (VTTI), Verkeers Regel Installaties (VRI’s), Detectiesystemen (DS), Toerit Doseer Installaties (TDI’s) en Gevaarlijke stoffen camera’s (GGIS) heeft Compass een glasvezelkabeltracé aangelegd.

Daarnaast heeft Compass in samenwerking met de opdrachtgever een glasvezelbehuizing ontworpen voor het MiddenTunnelKanaal.

OMLEGGEN GLASVEZELKABELS VOPAK ONDERSTATIONS

Compass heeft de opdracht verkregen om alle bestaande glasvezelkabels om te leggen van het huidige onderstation naar een nieuw onderstation. Door middel van het inblazen van diverse  Ø10 mm HDPE-tubes in bestaande en nieuwe HDPE-buizen, zijn zowel 9/125 SM als 62.5/125 MM mini-glasvezelkabels naar het nieuwe onderstation geblazen.

Na het afwerken van deze glasvezels in het nieuwe onderstation zijn de oude glasvezels op de nieuwe overgezet.

INSTALLATIE VAN GLASVEZELNETWERK T.B.V. LOSBRUG EMO

Ten behoeve van een nieuw geplaatste Losburg op het terrein van de EMO-Europoort heeft Compass glasvezelbesturingskabels geleverd en aangebracht.

Compass heeft de diverse glasvezel-koppelkabels afgewerkt zodat de Losbrug kan functioneren.

AANBRENGEN GV BEKABELING DAN TYSK TP

In 2012 werd er gestart met de bouw van het windpark Dan Tysk in de Duitse economische zone in de Noordzee.

Het windpark ligt in de Noordzee, ongeveer 70 kilometer ten westen van het Duitse eiland Sylt en omvat 80 turbines.

Compass heeft een glasvezelverbinding in de poten (TP) van de windmolens aangebracht.

NOBLE 2

Het afwerken en testen van diverse glasvezelbekabeling in besturingskasten aan boord van schepen.

De afgewerkte kabels worden voor de diverse toepassingen gebruikt aan boord, zoals aansturing van kranen, stuursystemen en ROV’s.