ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

ISO15504 capability level 2 bereikt!

5 december 2017

Compass heeft capability level 2 van de ISO 15504 bereikt. Het verificatieproces van Compass voldoet zelfs aan capability level 3. Dit bleek uit een assessment, gehouden door het onafhankelijke bureau SQS. Dit is uniek voor de Nederlandse infrasector. Compass bereikte dit kwaliteitsniveau door de processen conform de ISO 15288 te implementeren bij de realisatie van DVM-systemen langs de Rijkswegen in Zuid-Holland onder de SOB-raamovereenkomst van Rijkswaterstaat. De projectorganisatie van Compass toont hiermee aan dat zij complexe projecten op een professionele, procesmatige wijze uitvoert.

In de ISO 15288 norm worden alle voorkomende bedrijfs- en projectprocessen beschreven. Compass heeft de projectmanagementprocessen, de technisch managementprocessen en de contractprocessen vastgelegd in het kwaliteitsplan voor de uitvoering van de SOB-raamovereenkomst. Dit is een aanvulling op ons ISO 9001 kwaliteitsmanagementsyteem. Nu verbeteren we onze belangrijkste projectprocessen zoals projectplanning, projectbeheersing, risicomanagement, informatiemanagement, ontwerp en integratie. Op naar capability level 3!

AAA_1126