ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

WE REFINE. GETTING BETTER TOGETHER

Om de beste te zijn moeten we altijd blijven bewegen. Het is onze tweede natuur om in meervoudige oplossingen te denken en onszelf uit te dagen om wat we vandaag goed doen, morgen nog beter te doen. Zoeken naar verbeteringen, open staan voor innovatie en leren van fouten. Alleen dan blijven we voorop lopen. Om dit te verwezenlijken hebben wij, Compass, Enigma en Geerdink, een gezamenlijk programma opgezet met de naam We Refine. Dit programma zet het verbetermanagement centraal, met faciliteiten als de Academy en een omgeving voor interactieve samenwerking.

Dit gedachtegoed, het delen van kennis, willen we uitbreiden. Wij zijn ervan overtuigd dat door continu verfijnen en verbeteren, het open en transparant op elkaar afstemmen van werkprocessen, een aanzienlijke efficiency wordt verworven. Door bestaande werkwijzen samen tegen het licht te houden ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ons en onze klanten. Getting Better Together.