ENERGIE
We kunnen geen
moment van de dag zonder

Compass is specialist in:
> bedrijfszekere netwerken
> toekomst bestendige smart grids
> state-of-the-art verbindingen
> midden-en hoogspanning

Meer >

COMMUNICATIE
De ontwikkelingen in
communicatie gaan razendsnel

Compass is specialist in:
> maatwerk in glasvezeltechniek
> niet-alledaagse oplossingen
> kwaliteit in plaats van kwantiteit
> toekomstgericht netwerkontwerp

Meer >

INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS
Mensen en goederen
worden steeds mobieler

Compass is specialist in:
> dynamisch verkeersmanagement (DVM)
> elektro-mechanische systemen (E&M)
> DRIP
> tunneltechnische Installatie (TTI)

Meer >

Domotica

Compass ontwerpt en realiseert domotica installaties voor woningen, theaters en kantoren. Domotica is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en informatica, telematica en robotica. Technologieën en diensten worden geïntegreerd, met als doel de veiligheid, het woongenot of werkcomfort te vergroten.

De technologische vooruitgang biedt steeds meer mogelijkheden, zo ontstaan interessante koppelingen tussen klimaatregeling, alarm en verlichting. Compass ziet grote mogelijkheden voor ‘Smart buildings’ waarbij scenario’s worden geprogrammeerd om alle systemen naadloos met elkaar te laten samenwerken. Denk aan de aansturing van verlichtingsconcepten, raamverduisteringen maar ook beveiliging en CCTV. Deze systemen zijn aangesloten op een domotica installatie die op afstand bestuurbaar is en/of reageert op uw aanwezigheid (geofencing).  

 Incident Management met digitale camera’s

Incident Management (IM) heeft als doel om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid, belangenbehartiging van slachtoffers en hulpverleners en beheersing van ontstane schade. Ter verbetering van het Incident Management plaatst Compass digitale IM-camera’s op de portalen boven de weg, sluit deze aan op het netwerk en maakt de camera’s functioneel in de verkeerscentrale.

Binnen RWS is de digitale camera (nog) geen standaard. Compass deed vergelijkingstesten met analoge en digitale camera’s. Met een ‘converter’ is de digitale camera op oude systemen functioneel en bestuurbaar gemaakt in de Verkeerscentrale. Dat maakt het vergelijken van verkeersbeelden mogelijk. Analoge camera’s met end of life kunnen nu vervangen door digitale camera’s die zijn voorbereid op de toekomst zoals de inzet van slimme camera’s.

HIGHTECH 3D ENGINEERINGSTOOL

Dankzij onze hightech 3D engineeringstool is Compass in staat om een realistisch, betrouwbaar én zo efficient mogelijk tracé te ontwerpen voor de aanleg van (ondergrondse) infrastructuur. Een goed tracéontwerp verhoogt de kwaliteit en bespaart kosten. Zo worden graafschade en tijdverlies voorkomen omdat er geen onverwachte ondergrondse obstakels zijn.

Eerst inventariseren we alle beschikbare bronnen, we doen een intensieve schouwing en maken gebruik van laserscanning, GPR (Grond Penetrerende Radar), radiogolven, inspectie camera’s en as-built gegevens. Op basis daarvan genereren we een volledig 3D-beeld van alle aanwezige infrastructuur op en onder het maaiveld. Het gegenereerde 3D-beeld vormt het vertrekpunt bij het ontwerp van het tracé.

FOTOBORD MET HOOGTEDETECTIE

Bijna 30 keer per dag rijden vrachtautochauffeurs met een té hoog voertuig een té lage tunnel in (bron: RWS). Dit leidt tot onnodig veel vertragingen en (financiële) schade.

Compass heeft hiervoor het fotobord met hoogtedetectie ontwikkeld. Wanneer de hoogtedetectie aangeeft dat een voertuig te hoog is voor de tunnel, krijgt de chauffeur een levensgrote full color afbeelding van zijn vrachtwagen te zien met daarbij een waarschuwing. De eerste testresultaten zijn positief en laten zien dat het aantal afsluitingen 20% afneemt.

Lees meer: Artikel van Gatso

INTERACTIEF ZEBRAPAD

Sommige voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) blijken voor voetgangers onveilig om over te steken, ondanks de voorrangsregel. In overvolle winkelstraten of in slecht verlichte gebieden blijkt alleen een zebrapad niet altijd voldoende om de veiligheid te garanderen.

Compass ontwikkelde voor die situaties het interactieve zebrapad, een samengesteld systeem dat alleen detecteert wat het móet detecteren. Bij een interactief zebrapad treedt lichtsignalering in werking zodra een voetganger zich aandient bij het zebrapad. Het systeem bestaat uit zorgvuldig op elkaar afgestemde detectiecamera’s en LED-verlichting. De LED-verlichting is verwerkt in het wegdek (Lanelights) en in de verkeersborden. Het systeem is bestand tegen vandalisme en weersomstandigheden en detecteert alleen wat het móet detecteren. Dat betekent dat het systeem in werking treedt als een voetganger zich in de looprichting aandient, maar niet als bijvoorbeeld een fietser in de dwarsrichting langs rijdt.

DRIP’S VOORZIEN VAN NIEUW COMMUNICATIEPROTOCOL: DISPERANTO

De huidige DRIP’s op het Nederlandse wegennet werken met verschillende communicatieprotocollen. Dat geeft problemen bij het operationeel maken van de DRIP en het laten aansluiten van de DRIP op de verkeerscentrale. Bij meerdere wegbeheerders bestaat dan ook de wens om één gestandaardiseerd communicatieprotocol te ontwikkelen. Het nieuwste protocol op dat vlak is disperanto. Disperanto heeft vele voordelen, zo is het toepasbaar voor alle typen displays, alle kleuren zijn toepasbaar en het is een gratis, open protocol.

Compass zorgt dat bestaande DRIP’s zodanig worden aangepast dat disperanto operationeel is en dat de DRIP communiceert met bijvoorbeeld MobiMeastro.

INTELLIGENTE LICHTMASTEN IN EEN INTERACTIEF LICHTCONCEPT

De openbare verlichting wordt steeds vaker ingezet om de kracht en de beleving van een gebied te vergroten. Het zogenaamde lichtconcept is via het glasvezelnetwerk interactief, op afstand bestuurbaar en vooraf te programmeren in alle RGB-kleuren. Met behulp van intelligente lichtmasten (voorzien van LED) kan bijvoorbeeld tijdens het WK-voetbal de verlichting oranje kleuren. Of tijdens een nationale feestdag kan een lichtprogramma worden samengesteld met rood, wit en blauw.

Compass werkt een basisontwerp van (interactieve) lichtconcepten uit naar een realiseerbaar, functionerend en betaalbaar detailontwerp en verzorgt de aanleg, aansluiting en (af)montage.

Als één van de eersten ter wereld pasten Compass het interactieve en veranderbare outdoor lichtsysteem toe in Eindhoven.

HOOGSPANNINGSKABEL SNELLER EN ZONDER LASMOF REPAREREN

Als een kraan uitvalt door schade aan de hoogspannings- of glasvezelkabel, bijvoorbeeld tijdens het laden/lossen van schepen, is dit kostbaar. Tijd en geld spelen een grote rol en het is belangrijk om reparaties snel uit te voeren.

Compass ontwikkelde, samen met DSG, daarom een techniek om hoogspanningskabels en glasvezelkabels op locatie en zonder lasmof te repareren. Deze techniek werkt zonder ‘verdikte’ lasmof zodat de kabel weer terug kan op de kabeltrommel. Zo blijft de oude kabel behouden en het laden/lossen kan sneller worden hervat.